Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Acest site web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

 

Utilizatorii pot fi supuși unor standarde de protecție diferite și, prin urmare, unora se pot aplica standarde mai largi. Pentru a afla mai multe despre criteriile de protecție, Utilizatorii se pot referi la secțiunea de aplicabilitate.

Acest document poate fi tipărit pentru referință utilizând comanda print din setările oricărui browser.

 

REZUMAT DE POLITICĂ

Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

O ACCES LA CONTURI DE LA TERȚI PĂRȚI

·       ACCES LA CONT FACEBOOK

·       Permisiuni: Accesați date private

O PUBLICITATE

·       AUDIENȚA META LOOKALIKE ȘI PUBLICITATE MICROSOFT Date personale: Trackere; Date de utilizare

O ANALIZĂ

·       GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE ANALYTICS CU IP ANONIMizat, URMĂRIREA CONVERSIILOR GOOGLE ADS ȘI URMĂRIREA CONVERSIILOR META Anunțuri (META PIXEL)

Date personale: Trackere; Date de utilizare

O CONTACTAREA UTILIZATORULUI

·       LISTĂ DE POȘTERE SAU NEWSLETTER

Date personale: adresa de e-mail

·       FORMULAR DE CONTACT

Date personale: adresa de e-mail; număr de telefon

O COMENTARII DE CONȚINUT

·       SISTEM DE COMENTARII GESTIONAT DIRECT

Date personale: prenume

O AFIȘAREA CONȚINUT DE PE PLATFORMELE EXTERNE

·       FONTURI GOOGLE

Date personale: Trackere; Date de utilizare

O INTERACȚIUNEA CU REȚELE ȘI PLATFORMELE SOCIALE EXTERNE

·       BUTON FACEBOOK ȘI WIDGETS SOCIALE

Date personale: Trackere; Date de utilizare

O GESTIONAREA CONTACTELOR SI TRIMITEREA MESAJELOR

·       KLAVIYO

Date personale: numele companiei; țară; data nașterii; Adresa de e-mail; Nume; gen; nume; număr de telefon; adresă fizică; profesie; istoricul cumparaturilor; stat; Trackere; Date de utilizare; nume de utilizator; diverse tipuri de date

O SERVICII DE PLATFORMĂ ȘI GĂZDUIRE

·       CUMPĂRATURI

O ÎNREGISTRARE ȘI AUTENTICARE

·       GOOGLE OAUTH

Date cu caracter personal: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului

·       AUTENTICARE FACEBOOK

Date personale: Trackere; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului

O REMARKETING ȘI ȚINTIRE COMPORTAMENTALĂ

·       REMARKETING GOOGLE ADS ȘI REMARKETING FACEBOOK

Date personale: Trackere; Date de utilizare

·       META PUBLIC PERSONALIZAT

Date personale: adresa de e-mail; Următoarele

O GESTIUNEA Etichetării

·       GOOGLE TAG MANAGER

Date personale: Date de utilizare

 

INFORMAȚII DESPRE RENUNȚAREA LA PUBLICITATEA BAZATĂ PE INTERESE

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorii pot afla mai multe despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în secțiunea dedicată a Politicii Cookie.

Informații de contact Proprietar si Operator de date: NIO COCKTAILS S.R.L,.Via Ansperto 10, P.IVA 09891670961, 20123 Milano Milan, Italy.  Email de contact proprietar: info@nio-cocktails.com

 

Informații de contact Împuternicit și Procesator de Date: NIO PREMIUM BRANDS S.R.L, Strada Alexandru cel Bun 22-28, 077190 Voluntari Ilfov, Romania, Email de contact procesator de date: info@niococktails.ro

 

POLITICA COMPLETĂ

Proprietar și operator de date

NIO COCKTAILS S.R.L,.Via Ansperto 10, P.IVA 09891670961, 20123 Milano Milan, Italy.  Email de contact proprietar: info@nio-cocktails.com.

ÎMPUTERNICIT ȘI PROCESATOR DE DATE 

NIO PREMIUM BRANDS S.R.L, Strada alexandru cel bun 22-28, 077190 Voluntari Ilfov, Romania

email de contact proprietar: info@niococktails.ro.

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care acest site le colectează, prin el însuși sau prin terți, se numără: prenumele; Adresa de e-mail; număr de telefon; Trackere; Date de utilizare; nume; gen; data nașterii; adresă fizică; denumirea companiei; profesie; țară; stat; nume de utilizator; diverse tipuri de date; istoricul cumpărăturilor.

Detalii complete despre fiecare tip de Date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați acest site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest site web sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor de către acest site web. În cazurile în care acest Website precizează în mod expres că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal obligatorii sunt bineveniți să contacteze Proprietarul.

Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest Website sau de către proprietarii serviciilor terțelor părți utilizate de acest Website servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document. și în Politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terțului pentru a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a Datelor

METODE DE PRELUCRARE

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

Prelucrarea Datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente abilitate IT, urmând proceduri și moduri organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui Website (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terți- furnizori de servicii tehnice părți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment de la Proprietar.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Proprietarul poate prelucra date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

• Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: conform unor legislații, proprietarului i se poate permite să prelucreze date cu caracter personal până când utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoit să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Acest lucru, cu toate acestea, nu se aplică, ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legii europene privind protecția datelor;

• Furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;

• Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus proprietarul;

• Prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în proprietatea titularului;

• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către un terț.

În orice caz, proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință statutară sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

 

LOCALIZARE

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă țară decât a sa. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă sunt aplicabile standarde de protecție mai largi, utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi UN, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

 

În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau pot întreba proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

 

TERMENUL DE STOCARE

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este cerut de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

• Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a contractului.

• Datele cu caracter personal colectate în scopurile intereselor legitime ale proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să rețină datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

Odată ce perioada de păstrare expiră, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciul, să-și îndeplinească obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Acces la conturi de la terți, Comentarea conținutului, Contactarea utilizatorului, Servicii și găzduire ale platformei, Analytics, Gestionarea etichetelor, Remarketing și direcționare comportamentală, Înregistrare și autentificare, Publicitate, Interacțiune cu rețele și platforme sociale externe, Afișare conținut de pe platforme externe și Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje.

Pentru informații specifice despre Datele cu Caracter Personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

 

PERMISIUNILE FACEBOOK CERUTE DE ACEST SITE WEB

Acest site web poate solicita anumite permisiuni Facebook care să îi permită să efectueze acțiuni cu contul de Facebook al Utilizatorului și să preia informații, inclusiv Date personale, de pe acesta. Acest serviciu permite acestui site web să se conecteze cu contul Utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, oferit de Facebook Inc.

Pentru mai multe informații despre următoarele permisiuni, consultați documentația privind permisiunile Facebook și politica de confidențialitate Facebook.

Permisiunile solicitate sunt următoarele: Accesați date private și informații de bază.

INFORMAȚII DETALIATE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

ACCES LA CONTURI DE LA TERȚI PĂRȚI

Acest tip de serviciu permite acestui site web să acceseze Date din contul dumneavoastră pe un serviciu terță parte și să efectueze acțiuni cu acesta.

Aceste servicii nu sunt activate automat, dar necesită o autorizare explicită din partea Utilizatorului.

ACCES LA CONTUL FACEBOOK (META PLATFORMS, INC.)

Acest serviciu permite acestui Website să se conecteze cu contul Utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, furnizat de Meta Platforms, Inc.

Permisiuni solicitate: Acces la datele private.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

PUBLICITATE

Acest tip de serviciu permite ca Datele utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare publicitară. Aceste comunicări sunt afișate sub formă de bannere și alte reclame pe acest Website, eventual bazate pe interesele Utilizatorului.

Acest lucru nu înseamnă că toate Datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot folosi instrumente de urmărire pentru a identifica Utilizatorii sau pot folosi tehnica de redirecționare comportamentală, adică afișarea de anunțuri adaptate intereselor și comportamentului Utilizatorului, inclusiv a celor detectate în afara acestui site web. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante.

Serviciile de acest fel oferă de obicei posibilitatea de a renunța la o astfel de urmărire. În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorii pot afla mai multe despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în secțiunea dedicată „Cum să renunțați la publicitatea bazată pe interese” din acest document .

PUBLIC META LOOKALIKE (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)

Meta Lookalike Audience este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Meta Platforms Ireland Limited care utilizează Datele colectate prin Custom Audience al Meta pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportament similar cu utilizatorii care se află deja într-o listă de public personalizat pe baza trecutului lor. utilizarea acestui site web sau implicarea cu conținut relevant în aplicațiile și serviciile Meta.

Pe baza acestor Date, reclamele personalizate vor fi afișate Utilizatorilor sugerați de Meta Lookalike Audience.

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de către Meta a Trackers pentru personalizarea reclamelor, vizitând această pagină de renunțare.

Date personale prelucrate: Trackere; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

MICROSOFT ADVERTISING (MICROSOFT CORPORATION)

Microsoft Advertising este un serviciu de publicitate oferit de Microsoft Corporation.

Date personale prelucrate: Trackere; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out.

ANALIZĂ

Serviciile cuprinse în această secțiune îi permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a ține evidența comportamentului utilizatorului.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE IRELAND LIMITED)

Google analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și a examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii google.

Google poate folosi datele colectate pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate – opt out.

GOOGLE ANALYTICS CU IP ANONIM (GOOGLE IRELAND LIMITED)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și a examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii google.

Google poate folosi datele colectate pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Această integrare a Google Analytics anonimizează adresa dvs. Ip. Funcționează prin scurtarea adreselor ip ale utilizatorilor din statele membre ale uniunii europene sau din alte state contractante la acordul privind spațiul economic european. Doar în cazuri excepționale adresa ip completă va fi trimisă către un server google și va fi scurtată în sua.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: irlanda – politica de confidențialitate – opt out.

URMĂRIREA CONVERSIILOR GOOGLE ADS (GOOGLE IRLANDA LIMITED)

Urmărirea conversiilor google ads este un serviciu de analiză oferit de Google Ireland Limited care conectează datele din rețeaua de publicitate google ads cu acțiunile efectuate pe acest site web.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: irlanda – politica de confidențialitate.

CONTACTAREA UTILIZATORULUI

LISTĂ DE POȘTERE SAU BULETIN INFORMATIV (ACEST SITE WEB)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau la newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la acest site. Adresa dvs. De e-mail poate fi adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

Date personale prelucrate: adresa de e-mail.

Formular de contact (acest site)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, utilizatorul autorizează acest website să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

Date personale prelucrate: adresa de e-mail; număr de telefon.

COMENTAREA CONȚINUTULUI

Serviciile de comentare a conținutului permit utilizatorilor să facă și să publice comentariile lor cu privire la conținutul acestui site web.

În funcție de setările alese de proprietar, utilizatorii pot lăsa și comentarii anonime. În cazul în care există o adresă de e-mail printre datele personale furnizate de utilizator, aceasta poate fi folosită pentru a trimite notificări de comentarii la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul propriilor comentarii.

Dacă este instalat un serviciu de comentare a conținutului furnizat de terți, acesta poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul de comentarii, chiar și atunci când utilizatorii nu folosesc serviciul de comentare a conținutului.

SISTEM DE COMENTARII GESTIONAT DIRECT (ACEST SITE WEB)

Acest site web are propriul sistem intern de comentarii de conținut.

Date personale prelucrate: prenume.

AFIȘAREA CONȚINUT DE PE PLATFORMELE EXTERNE

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui website și să interacționați cu acestea.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

FONTURI GOOGLE (GOOGLE IRELAND LIMITED)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a caracterelor de litere furnizat de Google Ireland Limited care permite acestui site web să încorporeze conținut de acest fel pe paginile sale.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

INTERACȚIUNEA CU REȚELE ȘI PLATFORMELE SOCIALE EXTERNE

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele de socializare sau alte platforme externe direct din paginile acestui website.

Interacțiunea și informațiile obținute prin intermediul acestui site sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Se recomandă să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele prelucrate pe acest site web nu sunt conectate înapoi la profilul utilizatorului.

BUTONUL LIKE ȘI WIDGETS-UL SOCIAL FACEBOOK (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)

Butonul Facebook like și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Facebook furnizate de Meta Platforms Ireland Limited

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

GESTIONAREA CONTACTELOR SI TRIMITEREA MESAJELOR

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu utilizatorul.

Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date referitoare la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către utilizator, precum și când utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe link-urile incluse în mesaj.

KLAVIYO (KLAVIYO INC.)

KLAVIYO este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și trimitere de mesaje oferit de klaviyo inc.

Pentru a profita de serviciul oferit de klaviyo, proprietarul împărtășește de obicei informații despre utilizatori (cumpărători), cum ar fi, de exemplu, detalii de contact și istoricul cumpărăturilor. Verificați indicația de la „date personale prelucrate” de mai jos pentru o explicație a amplorii partajării.

Date personale prelucrate: numele companiei; țară; data nașterii; adresa de e-mail; nume; gen; nume; număr de telefon; adresă fizică; profesie; istoricul cumparaturilor; stat; trackere; date de utilizare; nume de utilizator; diverse tipuri de date.

Locul procesării: Statele Unite – politica de confidențialitate – renunțare.

SERVICII DE PLATFORMĂ ȘI GĂZDUIRE

Aceste servicii au scopul de a găzdui și rula componente cheie ale acestui site, permițând astfel furnizarea acestui site din cadrul unei platforme unificate. Astfel de platforme oferă proprietarului o gamă largă de instrumente – de ex. Analiză, înregistrarea utilizatorilor, comentarii, gestionarea bazei de date, comerț electronic, procesare plăți – care implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate datele cu caracter personal.

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify este o platformă furnizată de Shopify Inc. Care permite proprietarului să construiască, să ruleze și să găzduiască un site web de comerț electronic.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

ÎNREGISTRARE ȘI AUTENTICARE

Prin înregistrarea sau autentificarea, utilizatorii permit acestui website să-i identifice și să le ofere acces la servicii dedicate.

În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot oferi servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest website va putea accesa unele date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot colecta și date cu caracter personal în scopuri de direcționare și profilare; pentru a afla mai multe, vă rugăm să consultați descrierea fiecărui serviciu.

GOOGLE OAUTH (GOOGLE IRELAND LIMITED)

GOOGLE OAUTH este un serviciu de înregistrare și autentificare oferit de Google Ireland Limited și este conectat la rețeaua google.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

AUTENTICARE FACEBOOK (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)

Facebook Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare oferit de Meta Platforms Ireland Limited și este conectat la rețeaua socială Facebook.

Date personale prelucrate: trackere; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

REMARKETING ȘI ȚINTIREA COMPORTAMENTALĂ

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să difuzeze publicitate pe baza utilizării anterioare a acestui site de către utilizator.

Această activitate este facilitată prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate către partenerii care gestionează activitatea de remarketing și de direcționare comportamentală.

Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.

Serviciile de acest fel oferă de obicei posibilitatea de a renunța la o astfel de urmărire. În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorii pot afla mai multe despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în secțiunea dedicată „cum să renunțați la publicitatea bazată pe interese” din acest document .

REMARKETING GOOGLE ADS (GOOGLE IRELAND LIMITED)

GOOGLE ADS REMARKETING este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate GOOGLE ADS și cu cookie-ul doubleclick.

Pentru a înțelege modul în care Google utilizează datele, consultați politica Google pentru parteneri.

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de către Google a instrumentelor de urmărire pentru personalizarea anunțurilor, vizitând setările pentru anunțuri Google.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate – opt out.

REMARKETING FACEBOOK (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)

Facebook remarketing este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Meta Platforms Ireland Limited care conectează activitatea acestui site cu rețeaua Meta Audience.

Date personale prelucrate: trackere; date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate – opt out.

META CUSTOM AUDIENCE (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)

Meta Custom Audience este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Meta Platforms Ireland Limited care conectează activitatea acestui website cu rețeaua Meta Audience.

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de către meta a trackers pentru personalizarea reclamelor, vizitând această pagină de renunțare.

Date personale prelucrate: adresa de e-mail; următoarele.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate – opt out.

MANAGEMENTUL ETICHETĂRII

Acest tip de serviciu îl ajută pe proprietar să gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe acest website într-un mod centralizat.

Acest lucru duce la fluxul de date ale utilizatorilor prin aceste servicii, ceea ce poate duce la reținerea acestor date.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor oferit de google ireland limited.

Date personale prelucrate: date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – politica de confidențialitate.

INFORMAȚII DESPRE RENUNȚAREA LA PUBLICITATEA BAZATĂ PE INTERESE

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, utilizatorii pot afla mai multe despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în secțiunea dedicată a Politicii Cookie.

 

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de către Proprietar.

Utilizatorii care au dreptul la standarde de protecție mai largi pot exercita oricare dintre drepturile descrise mai jos. În toate celelalte cazuri, Utilizatorii pot întreba Proprietarul pentru a afla ce drepturi li se aplică.

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

• Retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.

• Se pot opune prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii sunt oferite în secțiunea dedicată de mai jos.

• Accesarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor în curs de prelucrare.

• Verificați și cereți rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea Datelor lor și de a cere actualizarea sau corectarea acestora.

• Restricționați prelucrarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra Datele în niciun alt scop decât stocarea acestora.

• Să le șteargă sau să fie eliminate în alt mod datele personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea Datelor lor de la Proprietar.

• Primirea datele lor și transferarea lor unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le fie transmise unui alt operator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații precontractuale ale acestuia.

•Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

DETALII DESPRE DREPTUL DE A OBIECTA PRELUCRARE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale conferite proprietarului sau în scopurile intereselor legitime urmărite de către proprietar, utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară pentru justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ei se pot opune acelei prelucrări în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

CUM SE EXERCITĂ ACESTE DREPTURI

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de utilizator poate fi îndreptată către proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

APLICABILITATEA STANDARDELOR DE PROTECȚIE MAI LARGI

În timp ce majoritatea prevederilor acestui document se referă la toți utilizatorii, unele prevederi se aplică în mod expres numai în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă unor standarde de protecție mai largi.

Astfel de standarde de protecție mai largi se aplică atunci când prelucrarea:

• este realizat de un proprietar cu sediul în UE;

• se referă la datele personale ale utilizatorilor care se află în UE și sunt legate de oferirea de bunuri sau servicii plătite sau neplătite, acestor utilizatori;

• se referă la datele personale ale utilizatorilor care se află în UE și permite proprietarului să monitorizeze comportamentul acestor utilizatori care are loc în UE.

POLITICA DE COOKIE-URI

Acest site web folosește trackere. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica Cookie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

ACȚIUNE LEGALĂ

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestui site web sau a serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite Servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

JURNALELE DE SISTEM ȘI ÎNTREȚINEREA

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site web (jurnalele de sistem) sau pot utiliza alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

INFORMAȚII CE NU FAC PARTE DIN ACEASTĂ POLITICĂ

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

CUM SUNT TRATATE CERERIILE „NU URMĂRIȚI”.

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terților pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui Website și/sau - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal - trimițând o notificare Utilizatorilor prin orice informații de contact disponibile pentru proprietarul. Este recomandat să verificați des această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări enumerată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.

DEFINIȚII ȘI REFERINȚE LEGALE

DATE PERSONALE (SAU DATE)

Orice informație care în mod direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

DATE DE UTILIZARE

Informații colectate automat prin acest site web (sau servicii terțe utilizate în acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează acest site web, adresele URI (identificatorul uniform de resurse), momentul solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat cu succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației, cu referire specială la succesiunea de paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

UTILIZATOR

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Persoana vizată.

SUBIECTUL DATELOR

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

PROCESATOR DE DATE (SAU SUPERVIZOR DE DATE)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

OPERATORUL DE DATE (SAU PROPRIETAR)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

ACEST SITE WEB (SAU ACESTA APLICAȚIE)

Mijloacele prin care sunt colectate și prelucrate Datele personale ale Utilizatorului.

SERVICIU

Serviciul furnizat de acest Website așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibile) și pe acest site/aplicație.

UNIUNEA EUROPEANĂ (SAU UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

COOKIE

Cookie-urile sunt trackere care constau din seturi mici de date stocate in browserul Utilizatorului.

TRACKER

Tracker indică orice tehnologie - de exemplu cookie-uri, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprentare - care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin accesarea sau stocarea informațiilor pe dispozitivul Utilizatorului.

____________________________________________________

INFORMAȚII LEGALE

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor multiplelor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă numai la acest website, dacă nu este menționat altfel în acest document.