Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII MAGAZIN ONLINE

 

1.     Prevederi generale

Site-ul disponibil la adresa www.niococktails.ro este deținut de către S.C. NIO PREMIUM BRANDS S.R.L., cu sediul social în Jud.Ilfov, Oraș Voluntari, str. Alexandru Cel Bun nr.22-28 camera 3, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul J23/6581/2022, CIF RO 46898830.

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este disponibilă aici: https://niococktails.ro/ro/pages/privacy-policy Aceasta este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.   

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și, după caz, acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site. 

Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții sau cu o parte din prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel. 

2.     Definitii

Site www.niococktails.ro 

Societatea-S.C. NIO PREMIUM BRANDS S.R.L., cu sediul social în Jud.Ilfov, Oraș Voluntari, str. Alexandru Cel Bun nr.22-28 camera 3, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul J23/6581/2022, CIF RO 46898830

Utilizatorul/Utilizatorii- Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

Contract Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

Parteneri Asociați- Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate. 

Date cu caracter personal 

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul achiziției de produse și servicii, campanii promoționale sau tombole, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Societatea numește o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

Persoana de contact din partea Societății, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: info@niococktails.ro

Accesarea Site-ului- Utilizatorii pot accesa Site-ul prin accesarea www.niococktails.ro.

Încheierea contractului- Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

a)     Utilizatorul accesează site-ul web www.niococktails.ro
 

b)     Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: https://niococktails.ro/ro/pages/privacy-policy

c)     Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

Durata și încetarea contractului- Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

Utilizarea site-ului- Utilizatorii NU au dreptul: 

a)     să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 

b)    să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 

c)     să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 

d)    să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 

e)     să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 

f)     să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 

g)    să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități. 

3.     SCOPURILE ÎN CARE POATE FI UTILIZAT ACEST SITE

Puteți utiliza serviciile acestui site pentru:

a)     a vizualiza produsele Nio Premium Brands;

b)    a vă crea cont;

c)     a salva produsele preferate;

d)    a vă înscrie la newslettere (buletine de informare privind noutățile);

e)     a citi informații despre Nio Premium Brands, produse, prețuri, magazin, activități și evenimente, cauze susținute de noi ;

f)     a verifica disponibilitatea produselor în stoc pentru comenzi online;

g)    a vizualiza prezentări despre produse și despre frumusețe, întreținere, machiaj etc.

h)    Informațiile cu privire la disponibilitatea Produselor, oferte și prețuri promoționale postate pe www.nio-cocktails.com, se aplică numai vânzărilor de produse online prin intermediul acestei pagini de internet. Dacă vreți să plasați comenzi vă rugăm să citiți Termenii și condițiile de vânzare la distanță.

i)      Puteți plasa comenzi cu livrare la o adresă din România indiferent de cetățenia, reședința sau locul de unde plasați comanda.

 

4.     Achiziția produselor, livrare și anularea comenzilor

4.1  Valoarea achiziției reprezintă costul produselor achiționate la care se adaugă  costul de expediere, acesta din urmă depinzând de destinație. Toate acestea se vor reflecta în mod separate în coșul de cumpărături. Metoda de plată acceptată este plata cu cardul prin ecranul de plată de la finalizarea comenzii, instrumentele de plată acceptate fiind sunt VISA, MasterCard, American Express, PayPal.

4.2  Costul transportului pentru comenzi de până la valoarea de 200 lei este de 15 lei. Pentru comenzile de peste 200 lei nu se aplica costurile de transport. Eventualele promoții vor fi comunicate pe pagina de start.

4.3   Livrarea comenzilor se fac numai prin curier la adresa indicate pentru livrare. Este dreptul Utilizatorului de a accepta ca o livrare să fire recepționată de o altă persoană decât Utilizatorul, cu condiția ca această persoană să fie prezentă la adresa furnizată și să aibă vârsta de peste 18 ani. În cazul în care nimeni nu este prezent la momentul livrării sau din orice cauză ce stă în sarcina Utilizatorului, recuperarea comenzii în curs de livrare se va face de către acesta din urmă prin inițiativa proprie și cu suportarea eventualelor costuri adiționale.

4.4  La recepționarea livrării Utilizatorul este obligat să verifice dacă ambalajul nu este deteriorat și, în cazul în care produsul este deteriorat sau nu este în conformitate cu comanda transmisă, să nu accepte expedierea, notând clar pe bonul de livrare natura deteriorării și/ sau eroare. Utilizatorul este obligat să comunice către Nio Premium Brands problema aferentă prin trimiterea unui e-mail la adresa info@niococktails.ro Nio Premium Brands va suporta costurile de transport legate de returnarea produselor defecte sau expediate eronat.

4.5  Pentru a anula o comandă, pur și simplu faceți o solicitare expresă la serviciul clienți, trimițând un e-mail la: info@niococktails.ro  Odată ce comanda dvs. a fost confirmată, nu vă putem garanta că veți putea opri expedierea. În acest caz, trebuie să refuzați ridicarea produsului în momentul livrării, precizând motivele pe balonul relevant. Vă vom oferi o rambursare egală cu costul de achiziție, odată ce articolul este returnat la depozit. În acest caz, costurile de transport nu sunt rambursate și rămân pe cheltuiala clientului. Dacă poți bloca expedierea, vei vedea confirmarea de anulare a comenzii în pagina „Contul tău” din secțiunea „Comenzile tale anterioare”.

 

 

5.     DREPTUL DE RETRAGERE

5.     Consumatorul are dreptul de a se retrage de la cumpărare fără nicio penalitate și fără a preciza motivul, în termen de 14 (paisprezece) zile de la livrarea produsului/produsului către același consumator sau către un terț desemnat de acesta sub condiția integralității bunurilor achiziționate. Integritatea substanțială a/produsului/i care urmează a fi returnat este o condiție esențială pentru exercitarea dreptului de retragere.

5.1  În cazul mai multor bunuri comandate prin intermediul unei singure comenzi și livrate separat, perioada de exercitare a dreptului de retragere curge din ziua în care consumatorul, sau un terț desemnat de acesta, recepționează ultimului bun aferent comenzii. 

5.2  Dreptul de retragere este exclus cu privire la articolele personalizate. 

5.3  Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să urmeze următorii pași:

a)     Trimiteți o comunicare scrisă către Nio Premium Brands folosind una dintre următoarele metode: (i) E-mail la adresa info@niococktails.ro ; (ii) scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății Comunicarea va conține o declarație explicită a deciziei de retragere din contractul de vânzare, cu indicarea numărului de identificare al comenzii relevante. Pentru a respecta termenul de retragere este suficient ca comunicarea să fie trimisă înainte de expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile menționat anterior.

b)    În termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la primirea comunicării referitoare la exercitarea dreptului de retragere, Nio Premium Brands va comunica instrucțiunile de returnare a produselor. Costurile inerente expedierii produsului vor fi suportate integral de Utilizator/clientul.

c)     Ambalați produsul (eventual cu ambalajul original). Folosirea ambalajului original va preveni orice deteriorare in timpul transportului;

d)    Trimiteți produsul în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea instrucțiunilor de livrare;

e)     Nio Premium Brands va rambursa toate sumele plătite de Consumator, inclusiv costurile de livrare a comenzii inițiale, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care a primit comunicarea referitoare la intenția de a se retrage din achiziție, cu excepția cazului în care produsul a fost returnat în aceste limite de timp. Alternativ, rambursarea se va face imediat de îndată ce Nio Premium Brands revine în posesia proprietății și asigură integritatea acesteia.

f)     Rambursarea se va face folosind același mijloc de plată folosit de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care același consumator a convenit altfel. În orice caz, consumatorul nu suportă niciun cost ca urmare a rambursării.

g)    Procedura de retragere menționată mai sus se aplică numai achizițiilor efectuate prin intermediul site-ului www.nio-cocktails.com.

 

6.     Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.  

Site-ul www.nio-cocktails.com utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă aici: https://niococktails.ro/pages/cookie-policy .  

Mai multe informații cu privire la prelucrarea modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în momentul în care accesezi și folosești Site-ul, inclusiv în cazul în care te înscrii la campaniile organizate de Societate prin intermediul Site-ului, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: https://niococktails.ro/ro/pages/privacy-policy

7.     Proprietate intelectuală

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane. 

Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. 

Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. 

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației. 

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis: 

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri); 
 • să vândă, închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site; 
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public; 
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale; 
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire. 

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate în scris la S.C. NIO PREMIUM BRANDS S.R.L., cu sediul social în Jud.Ilfov, Oraș Voluntari, str. Alexandru Cel Bun nr.22-28 camera 3 sau prin e- mail contact@niococktails.ro 

Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate. 

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori. 

Opiniile și sugestiile pot fi transmise la adresa adresa S.C. NIO PREMIUM BRANDS S.R.L., cu sediul social în Jud.Ilfov, Oraș Voluntari, str. Alexandru Cel Bun nr.22-28 camera 3, sau prin e-mail contact@niococktails.ro 

8.     Renunțări și cesiuni

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia. 

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege. 

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor. 

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții. 

9.     Limitarea răspunderii

Societatea pune la dispoziție Site-ul ca atare, cu toate viciile și astfel cum acesta este disponibil, fără vreo garanție expresă sau implicită. negam de asemenea orice garantie, inclusiv orice garantii de comercializare, calitate satisfacatoare, precizie pentru un scop sau o nevoie speciala. Nu garantam ca rezultatul care poate fi obtinut din utilizarea site-ului va fi efectiv, sigur sau precis sau ca va intruni cerintele utilizatorului. 

Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil. 

Dacă sunt necesare lucrari de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului. 

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane. 

Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, în vederea efectuării de achiziții sau creării unui Cont pe Site. 

Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la: 

 • conținutul terț care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului; 
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului; 
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului; 
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului; 
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site; 
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe; 
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul. 
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții. 
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea. 
 • Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. 

10.  Drept aplicabil în instanța competentă

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. 

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente. 

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia. 

11.  Modificări ale Termenelor și Condițiilor

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la 01.03.2023.  

Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.   

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa info@niococktails.ro

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. 

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.